Odluke Općinskog vijeća

 Izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.doc Izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.doc (22.50 KB)

 

Odluka o visini naknade clanovima.doc Odluka o visini naknade clanovima.doc (25.00 KB

 

Odluka o porezima.doc Odluka o porezima.doc (26.50 KB

 

Odluka o odredivanju potpisnika.doc Odluka o odredivanju potpisnika.doc (27.00 KB

 

Odluka o osnovici place JUO.doc Odluka o osnovici place JUO.doc (54.00 KB

 

 Odluka o placi nacelnika i zamjenika koji duznost  obavljaju profesionalno.pdf Odluka o placi nacelnika i zamjenika koji duznost obavljaju profesionalno.pdf (34.53 KB

 

Odluka o visini koeficijenata za obracun placa za sluzbenike i namjestenike Opcine Sveta Marija.pdf Odluka o visini koeficijenata za obracun placa za sluzbenike i namjestenike Opcine Sveta Marija.pdf (30.45 KB

 

Odluka o komunalnom doprinosu 2013.pdf Odluka o komunalnom doprinosu 2013.pdf (33.92 KB

 

Odluka o dopuni Odluke o koef.za obracun placa sluzbenika i namjestenika JUO opcine Sveta Marija.pdf Odluka o dopuni Odluke o koef.za obracun placa sluzbenika i namjestenika JUO opcine Sveta Marija.pdf (22.46 KB

 

Odluka o povecanju temeljnog kapitala drustva GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.pdf Odluka o povecanju temeljnog kapitala drustva GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.pdf (10.73 KB

 

Odluka  o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.pdf Odluka o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.pdf (10.36 KB

 

Odluka o mjerilima i nacinu sufinanciranja predskolskog odgoja.pdf Odluka o mjerilima i nacinu sufinanciranja predskolskog odgoja.pdf (44.93 KB

 

Odluka o sklapanju Anexa I. Sporazuma o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.pdf Odluka o sklapanju Anexa I. Sporazuma o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.pdf (11.67 KB

 

Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 32.pdf Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 32.pdf (10.06 KB)

 

Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 20.pdf Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 20.pdf (10.58 KB)

 

Odluka o imenovanju stozera zastite i spasavanja 2014.pdf Odluka o imenovanju stozera zastite i spasavanja 2014.pdf (15.64 KB

 

Odluka o donosenju Plana ZiS Opcine Sveta Marija.pdf Odluka o donosenju Plana ZiS Opcine Sveta Marija.pdf (10.52 KB

 

Odluka o prihvacanju Izvjestaja o izvrsnju proracuna za 2013. god.pdf Odluka o prihvacanju Izvjestaja o izvrsnju proracuna za 2013. god.pdf (9.62 KB

 

Odluka o raspodjeli viska prihoda iz 2013. godine.pdf Odluka o raspodjeli viska prihoda iz 2013. godine.pdf (8.38 KB

 

Odluka o sazivanju Mjesnog zbora gradana Opcine Sveta Marija.pdf Odluka o sazivanju Mjesnog zbora gradana Opcine Sveta Marija.pdf (10.70 KB

 

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Sveta Marija.pdf Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Sveta Marija.pdf (88.69 KB)

 

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na podrucju Opcine Sveta Marija.pdf Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na podrucju Opcine Sveta Marija.pdf (28.56 KB

 

Odluka o dodjeli plaketa i priznanja.pdf Odluka o dodjeli plaketa i priznanja.pdf (14.95 KB

 

Odluka o porezima Opcine Sveta Marija.pdf Odluka o porezima Opcine Sveta Marija.pdf (25.21 KB

 

Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti od pozara i Plana zastite od pozara.pdf Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti od pozara i Plana zastite od pozara.pdf (11.55 KB)

 

Odluka o izmjenama i dopunama PPU Sveta Marija.pdf Odluka o izmjenama i dopunama PPU Sveta Marija.pdf (76.63 KB

 

Odluka o planu, prog. i nacinu upoznav. stanov. s opasnostima od pozara za 2014.pdf Odluka o planu, prog. i nacinu upoznav. stanov. s opasnostima od pozara za 2014.pdf (16.57 KB

 

Odluka o proglasavanju javnog dobra u opcoj uporabi za k.o. D. Mihaljevec.pdf Odluka o proglasavanju javnog dobra u opcoj uporabi za k.o. D. Mihaljevec.pdf (12.64 KB

 

Odluka o proglasavanju javnog dobra u opcoj uporabi za k.o. Sveta Marija.pdf Odluka o proglasavanju javnog dobra u opcoj uporabi za k.o. Sveta Marija.pdf (10.97 KB)

 

Odluka o povjeravanju projekta  sanacije odlagalista Parag.pdf Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagalista Parag.pdf (15.65 KB)

 

Odluka o povjeravanju projekta  sanacije odlagalista Segetec.pdf Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagalista Segetec.pdf (15.03 KB)  

 

Odluka o imenovanju clana Upravnog vijeca Djecjeg vrtica.pdf Odluka o imenovanju clana Upravnog vijeca Djecjeg vrtica.pdf (42.65 KB

 

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu koncesija.pdf Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu koncesija.pdf (10.86 KB

 

Odluka o nerazvrstanim cestama u Opcini Sveta Marija.pdf Odluka o nerazvrstanim cestama u Opcini Sveta Marija.pdf (79.66 KB

 

Odluka o namjeri pristupanja Opcine Sveta Marija Europskoj grupaciji  za teritorijalnu suradnju Regija Mura EG.pdf Odluka o namjeri pristupanja Opcine Sveta Marija Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Regija Mura EG.pdf (10.42 KB

 

Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti stanovnistva od katastrofa i velikih nesreca Opcine Sveta Marija.pdf Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti stanovnistva od katastrofa i velikih nesreca Opcine Sveta Marija.pdf (11.83 KB

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posljednja promjena: 04. 12. 2014.