Pristup informacijama

 ZAKONI

 

Zakon o pravu na pristup informacijama 2013.doc Zakon o pravu na pristup informacijama 2013.doc (181.00 KB)

 

 

ODLUKE 

 

Odluka o odredivanju sluzbenika za informiranje.doc Odluka o odredivanju sluzbenika za informiranje.doc (56.00 KB) 

 

Kriteriji za odredivanje visine naknade.doc Kriteriji za odredivanje visine naknade.doc (59.00 KB) 

 

 

 OBRASCI

 

 

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc (52.50 KB

 

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc (53.50 KB

 

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc (51.50 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJČEŠĆA PITANJA 

 

(06.02.2013.l)

 - molim da mi se dostave podaci o isplaćenim naknadama za održane sjednice u 2012. god. (odbora i povjerenstva) za Hunjadi Deana, Strbad Željka i Šulj Ljubicu, te preslikae zapisnika i popis prisutnih.

 - molim da mi se dostave podaci o raspolaganju gotovinom od placarine (preslike naplaćene placerine i evidentiranje u blagajnu).

- MOLIM DA MI NAVEDENE PODATKE PRIPREMI OPĆINSKA SLUŽBENICA ŠULJ LJUBICA PO MOGUĆNOSTI DO 21.02.2013.

 

(08.02.2013.)

 -  molimo da nam se dostave podaci o provedenoj javnoj nabavi za Ribički park u ulici Vl. Nazora, te računi o izvršenim radovima i izvođačima.

- popis poslova za komunalne radnika Općine Sveta Marija

 

(15.02.2013.l)

 - Na što su utrošena dobivena sredstva od Ministarstva RH  u 2010.

- Na koje radove je utrošen iznos kredita od 500.000,00kn dobiven u 2011.

- Molim podatak da li komunalni radnici imaju položen ispit za rukovođenje strojem.

 

(15.02.2013,)

 - molim podatke za izvođenje radova sanacija poljskih puteva u 2012. g, datum izvođenja, izvođač radova, tko je nadzirao radove, količina i cijena radova

 

(26.02.2013.)

-Tko je izvodio radove sanacije deponija (smetišta)Parag i Sigetec a prema Odluci o raspodjeli viška iz 2011. god. SGMŽ 9/2012.

- Na temelju koje zakonske osnove je donesen Cjenik o odlaganju građevinskog materijala na deponij i kad je donesena Odluka o zatvaranju odlagališta Parag i Sigetec.

 

(15.07.2013.)

- molim da se obrazloži zašto Općina provodi Natječaj za imenovanje pročelnika koji nije u skladu sa Zakonom o postupku primopredaje vlasti NN 94/04, 17/07, 91/10,22/13. članak 10 e.

- imena zaposlenika općine koji su dobili povišicu plaće ili nagradu i koliko u 2013. godini. 

 

(15.07.2013.)

-uvidom u općinsku dokumentaciju uvidjela sam da dolazi do znatnog odstupanja naplaćene placarine i evidentirane u glavnu knjigu. Molim da mi se specificira iznos gotovog novca koji je zaprimljen od placarine, a nije evidentiran u glavnoj knjizi.

- ugovor između Putujući zabavni park Darko Wertheim i Općine od 7.8.2012.( kako je evidentiran iznos od 2.500,00 kn u gl.knjizi)

 

(23.07.2013.l)

- U odgovoru od 5.03.2013. naćelnik Dean Hunjadi je dao informaciju da je radove u "Ribićkom parku" izvodila tvrtka "Tegra" i Pavlic beton, a u listu "Međimurje" da je radove izvodila Kompanija Janković. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Općina mora dati potpune i točne informacije. Molim pravodobnu, potpunu i točnu informaciju.

 

(30.07.2013.)

- Uvidom u dokumentaciju općine putem Zahtjeva za pristup informacijajama i naloga općini Sveta Marija od Agencije za zaštitu osobnih podataka uočila sam nepravilnosti u radu općinske blagajne. Molim da mi odgovorite da li ste poduzeli odgovarajuće mjere (Kontaktirali nadležne institucije) da se provjeri da li općinska blagajna radi u skladu sa zakonom.

 

(30.07.2013.l)

-Dobili smo kopije uplatnica naplaćene placarine (putem ranijeg zahtjeva)  od  15.08.2011.. Molim Vas presliku dokumentacije koja dokazuje evidentiranje naplaćene placarine u poslovne knjige ( uplatnice od 15.08.2011. god.)

 

(1.08.2013.)

- Molim kopije svih računa Kompanije Janković unatrag 4 god. za obavljene usluge ( od 1.01.2008.-31.07.2013.)

- Molim kopije isplaćenih putnih troškova za Đurđicu Slamek od stupanja na dužnost do 31.07.2013. uz popratnu dokumentaciju. 

 

(6.09.2013.)

- Molim kopije isplaćenih putnih naloga za putne troškove od 1.06. - 6.09.2013. za Ljubicu Šulj uz popratnu dokumentaciju.

-Molim popis svih dužnika u Općini za komunalne naknade za sve Fizičke i pravne osobe sa 31.07.2013.

- Koliko su uplaćeni porezi i doprinosi na godišnju nagradu isplaćenu Šulj Ljubici 2.05.2013.za savjestan i odgovoran rad.

 

(18.9.2013.)

-Molim kopiju rješenja Komisije za bolovanje koju je uputila načelnica Đurđica Slamek, doktorici Ani Matić u D.Vidovcu a vezano za moje bolovanje od 1.8.2013. do 13.9.2013.

 

(29.10.2013.)

 - Početkom 10.mj. predala sam općinskoj službenici za informiranje dopunu Zahtjeva za pristup informacijama u kojima molim da mi se pored spiska dužnika za komunalnu naknadu sa 31.07.2013. upišu i iznosi dugovanja  te preslike svih dokumenata (pozivi, računi, polozi blagajne u banku i sl.) na temelju kojih su isplaćeni putni troškovi Ljubici Šulj u vremenu od 1.06.-31.08.2013..Rok za dostavu od 15 dana je prošao pa molim dostavu dokumenata.

 

(29.10.2013.l)

-Molim da mi se omogući prisustvovanje svim sjednicama Općinskog vijeća u toku 2013. godine i da me se informira o dnevnom redu (pismeno )prema Zakonu o pravu na pristup informacijama čl. 12. te dostava zapisnika ( pismeno) istih. 

 

 

 


 

posljednja promjena: 16. 01. 2015.