Kontakt

OPĆINA SVETA MARIJA

 

Trg bana Jelačića 1
40326 Sveta Marija

 

OIB: 33141736361

 

Tel: +385 (0)40 660 001

Tel: +385 (0)40 660 864

Fax: +385 (0)40 660 865

 

web: www.svetamarija.hr
e-mail: opcina-sveta-marija@ck.t-com.hr

e-mail: opcina@svetamarija.hr

 

Načenica - Đurđica Slamek

Mob: 099 366 00 01  

e-mail: nacelnica.svetamarija@gmail.com

 

Zamjenik načelnice - Ivica Kočiš
Mob: 099 266 06 83
 
Pročelnica  Ivanka Herc-Kaser, dipl. inf.
Mob: 099 466 00 01
 
Predsjednica VMO Donji Mihaljevec - Anamari Bartolić
Mob: 099 811 50 08
 
Predsjednik VMO Sveta Marija - Andreas Lisjak
Mob: 098 835 662 
 
Komunalni radnici:
Rudolf Piškor: 099 655 69 75
Balent Željko:  099 655 69 74
 
Komunalni i poljoprivredni redar:
091 470 07 77

 

 

 

 

karta.jpg

 

posljednja promjena: 17. 10. 2013.